Q&A met Omnium Gatherum!
Ashley Bickx

Omnium Gatherum bracht een tweetal maand geleden, meer specifiek op 5 november, haar negende plaat uit, genaamd Origin. Rekening houdende met de drukte die steeds gepaard gaat met een nieuwe release, en tevens rekening houdende met alle beslommeringen op professioneel gebied in hoofde van ondergetekende, werd er geopteerd voor een Q&A op digitale wijze. Net zoals op muzikaal gebied hebben deze Finnen steevast een heleboel te vertellen, hetgeen we uiteraard maar al te graag delen met onze lezers!

AU: Op 5 november (2021) verscheen het album Origin: hoe is deze plaat tot stand gekomen?

OG: Origin is inderdaad al enkele weken uit en we zijn zeer blij met het uiteindelijke resultaat. Deze plaat staat, naar onze bescheiden mening, vol met sterke songs, dewelke maar al te graag live willen voorstellen. De plaat werd in grote mate gevormd gedurende de Coronacrisis dus vanzelfsprekend had dit zo zijn praktische complicaties. Vlak voor de uitbraak van de crisis zijn we gestart met de préproductie, waarbij onze meer de riffs, melodieën en teksten reeds tot stand kwamen. Vervolgens kregen de songs geleidelijk aan meer en meer vorm, hetgeen op zich reeds heel wat maanden in beslag nam. Eind 2020 gingen we op zoek naar een studio, waarbij ons oog uiteindelijk gevallen is op de studio Sonic Pump Studios in Helsinki. Een studio van een goede collega van ons, namelijk Nino Laurenne, waarmee we in 2004 reeds hadden samengewerkt, het dus was spannend om na zo veel jaren opnieuw met elkaar in zee te gaan.

AU: hoe kijken jullie concreet terug op het creatieve proces? Was de Coronacrisis een zeer grote hinderpaal of viel dit al bij al nog mee?

OG: de pandemie heeft toch onze plannen voor een zeer groot deel gehypothekeerd. Al moet het ook gezegd dat we als het ware gedwongen waren om meer tijd te besteden aan het creatieve proces, aangezien er voor het overige toch niets mogelijk was. Omnium Gatherum is een band die zeer vaak op tournee is, dus het was voor ons echt wel aanpassen aan  een ritme waarbij het touren volledig afwezig is. Het positieve hieraan was dat we echt konden focussen op de allerkleinste details en alles goed konden overdenken. Het negatieve was dan weer dat we na verloop van tijd ons meer en meer begonnen te verliezen in deze kleine details, waardoor we vaak het grotere geheel, zijnde het album op zich, wat uit het oog verloren. Gelukkig leggen we onszelf steeds een strikte deadline op voor het maken van een nieuwe langspeler, waardoor we op een gegeven moment de spreekwoordelijke knopen toch moesten doorhakken.

AU: schuilt er een diepere betekenis achter de albumtitel Origin?

OG: enerzijds is de titel eenvoudig letterlijk te vertalen. Anderzijds gaat er daadwerkelijk een diepere betekenis achter schuil. Dat is zo een beetje het voordeel met korte, krachtige en op het eerste zicht eenvoudige (album)titels. Wanneer Origin vrij letterlijk wordt geïnterpreteerd, verwijzen we naar de essentie van ieders persoonlijkheid. Wat daar verscholen ligt, vertelt heel veel over hoe die persoon de wereld ziet en wat deze persoon niet wenst te zien.

Anderzijds kan Origin ook gezien worden als de andere zijde van de band in vergelijking met voorganger The Burning Cold. Qua thematiek handelde The Burning Cold meer over de interacties binnen groepen van personen, waarbij interne spanningen en de nood aan samenwerking binnen grote groepen van mensen van essentieel belang is. Origin focust dan weer op de innerlijke fenomen. Deze twee concepten zijn zeer verschillend, maar toch ook zeer nauw met elkaar verbonden.

We hebben er bewust voor gekozen om ieder nummer een titel te geven bestaande uit één enkel woord. Ik meen dat deze bewuste keuze het concept van deze plaat treffend weet te vatten: zo staan de songs enerzijds stuk voor stuk op zichzelf, maar is er anderzijds ook sprake van een rode draad, waarbij alle nummers in zekere zin met elkaar verbonden worden.

 

AU: Wat zijn de belangrijkste boodschappen die Omnium Gatherum de luisteraar wil meegeven met deze Origin?

OG: We trouw aan jezelf en laat je niet te veel meeslepen door euforie. Twee moeilijke boodschappen die gerust gepaard gaan met een zekere vorm van ’trial and error’. Eens men deze twee boodschappen onder de knie heeft, is het evenwel eenvoudiger om dezelfde fouten geen tweemaal te maken. Iedere beslissing die je maakt, zal zo een impact hebben op de eigen persoonlijkheid. Laat dit nu net de essentie van het leven zijn. Het leven bevat heel wat uitdagingen, waarbij je dag na dag meer baggage en levenservaring zult mee zeulen. Het is bevrijdend om te beseffen dat iedereen een aandeel heeft in de eigen positieve, maar ook negatieve ervaringen die gepaard gaan met het leven. Wanneer mensen een oordeel klaar hebben over anderen, is het meetal omdat ze zelf ooit beoordeeld geweest zijn.

AU: Jullie stonden deze zomer op Alcatraz. Hoe kijken jullie terug op dit ‘unieke’, Europese zomerfestival?

OG: Alcatraz was ge-wel-dig! We kregen echt het gevoel dat de pandemie voorgoed verdwenen was. De organisatie heeft getoond dat het perfect mogelijk is om een festival te organiseren in tijden van een wereldwijde pandemie. We speelden naar onze mening een goede show en hadden het gevoel dat het publiek aan het genieten was van al het live geweld. Alcatraz was één van de zeldzame festivals van deze zomer dus vanzelfsprekend zullen we deze editie nooit vergeten. We voelden ons als band meteen welkom en hebben zelf ook kunnen genieten van enkele shows.

Festivals zijn op zichzelf reeds een speciaal gegeven. Het positieve aan festivals is de hele beleving die er mee gepaard gaat. Als band zie je een hoop collega’s terug en heb je ook de mogelijkheid om een pak nieuwe mensen te leren kennen. Het negatieve is dan weer het gejaagde gevoel dat inherent is aan (zomerfestivals. De tijddschema’s zijn ongelofelijk strak, waarbij de kleinste vertraging meteen een impact heeft op de rest van het dagschema, hetgeen natuurlijk te allen tijde te vermijden is.

AU: de geplande najaarstournee werd al vrij vroeg gecanceld. Was er een specifieke reden voor deze, op dat ogenblik, nog vrij onverwachte annulering?

OG: de geplande najaarstournee werd inderdaad ongelukkig gecanceld wegens persoonlijke redenen, die evenwel niets te doen hadden met de band op zich. Gelet op deze persoonlijke redenen, kunnen we hier als band niet dieper op ingaan. Wat ik wel wens te benadrukken is dat er zeker geen ‘drama’ of conflicht mee gepaard gegaan is.

 

AU: de videoclips van Omnium Gatherum zijn altijd zeer professioneel en tevens zeer atmosferisch. Hoe komen deze videoclips tot stand?

OG: de ideeën komen zowel van de band zelfs als van de regisseur van de clips, hetgeen meestal een rechtstreeks gevolg is van diverse brainstormsessies tussen de band en de regisseur in kwestie. Meestal reiken wij het basisconcept aan, waarna we de regisseur heel wat ruimte geven om dit basisconcept concreet invulling te geven.

We zijn van mening dat een videoclip het gevoel van de song in kwestie visueel moet weergeven. Dus in essentie zijn de videoclips steeds een gevolg van een wisselwerking tussen diverse actoren, hetgeen vaak leidt tot nieuwe en onverwachte ideeën.

AU: slagen jullie er in om als band nog steeds het positieve te laten primeren op het negatieve in deze tijden, waarin optredens opnieuw tot het verleden behoren?

OG: het merendeel van de tijd wel. Als band proberen we te allen tijde positief te blijven. We zijn gestart met het creëren van Origin op het moment dat de pandemie lostbarstte, dus op zich hadden we voldoende om handen. Uiteraard zijn we niet altijd even opgewerkt en positief, hetgeen volledig te begrijpen is. We hebben al heel wat moeten annuleren, waardoor het na verloop van tijd meer en meer uitzichtloos lijkt te worden. Al laten we de moed nooit volledig zakken. Het is een kwestie van zo veel als mogelijk positief te blijven, zowel als individu als groep.

AU: hoe staan jullie tegenover het Finse coronabeleid?

OG: Naar onze mening heeft Finland de crisis vrij goed aangepakt gezien de omstandigheden. Op gegeven ogenblikken werden bepaalde versoepelingen opnieuw ingetrokken, maar al bij al heeft de politiek haar best gedaan. Al proberen we ons als band zo weinig mogelijk met politiek en virologische aspecten in te laten.

AU: wat heeft de nabije en minder nabije toekomst nog in petto van Omnium Gatherum?

OG: hopelijk heel veel touren! Dat is en blijft nog steeds de hoofdreden waarom we ooit muzikant geworden zijn. De fans hebben lang genoeg geduld moeten uitoefenen. Gelet op alle onzekerheden, zijn we op heden zelfs al begonnen aan nieuw materiaal, maar hopelijk kan dit nieuwe werk nog wat in de kast blijven liggen, want eens het livecircuit opnieuw op gang komt, zal er geen houden aan zijn. “Stay metal, friends!”

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Upcoming concerten

juni

Geen concerten

july

Geen concerten

X