Worlds Beyond – Symphony Of Dawn

Worlds Beyond – Symphony Of Dawn

In den beginne was er chaos. De wereld was een speelbal voor vele stromen die op elkaar botsten, totdat op een dag twee stromen met elkaar versmolten. Het samenstromen startte zachtjes, twijfelend zelfs, maar groeide uit tot een ware rivier. De zachte symfonie vond zijn baan door de woeste metal en bewees tegen alle verwachtingen in dat het niet het één of het ander moest zijn. (meer…)

X