Rise Against – Nowhere Generation

Rise Against – Nowhere Generation

Of een band nu wel of niet te catalogeren valt onder de noemer ‘metal’ is een discussie die in een ver verleden dikwijls plaats vond aan de toog van het lokale stamcafé. Het laatste jaar diende deze discussie zich noodgedwongen te verplaatsen tot het internet, waarbij nagenoeg iedereen, ongeacht intellectueel niveau, zijn mening kon ventileren. Een interessante discussie, maar ook nagenoeg steeds een compleet irrelevante discussie. Muziek is en blijft een volledig subjectief gegeven, waarbij in essentie geen ‘goed’ of ‘slecht’, dan wel ‘metal’ of ‘geen metal’ te ontwaren valt. Een band die steeds gebalanceerd heeft op het randje tussen ‘metal’ en ‘geen metal’ is het Amerikaanse Rise Against. Ondanks deze schier eindeloze discussie, zijn deze heren er toch maar mooi in geslaagd om uit te groeien tot een subheadliner van jewelste die nog steeds met gemak een volle, Desselse weide weet in te palmen. Op 4 juni verschijnt met Nowhere Generation voor het eerst in vier jaar nog eens een nieuwe langspeler. Een plaat waar wij maar al te graag ons licht over laten schijnen. (meer…)

X