Sojourner – Premonitions

Sojourner – Premonitions

Dat Sojourner een internationaal gezelschap is, is wel het minste wat je kan zeggen. Waar bepaalde Amerikaanse bands al beginnen te huiveren bij de idee dat verschillende leden gehuisvest zouden zijn in verschillende staten, is er bij deze dame en heren zelfs sprake van een intercontinentale afstand. De epicentra van Sojourner bevinden zich immers enerzijds in Zweden en anderzijds in Nieuw-Zeeland. Ondanks deze gigantische afstand vond dit gezelschap toch de nodige tijd en motivatie om een nieuw album in te blikken, genaamd Premonitions, dat inmiddels bijna een week het levenslicht gezien heeft via Napalm Records. (meer…)

X